Neler yeni

Hoşgeldiniz Güvenli olmayan internete güvenli olan yeri

Tüm özelliklerimize erişmek için şimdi bize katılın. Kaydolup giriş yaptıktan sonra konu oluşturabilir, mevcut konulara yanıt gönderebilir, diğer üyelerinize itibar kazandırabilir, kendi özel mesajlaşma programınızı edinebilir ve çok daha fazlasını yapabileceksiniz. Aynı zamanda hızlı ve tamamen ücretsizdir, peki daha ne bekliyorsunuz?

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

TEMEL PYTHON EĞİTİMİ

Lucian

Administrator
Yönetici
Katılım
21 Ocak 2024
Mesajlar
6
Tepkime puanı
0
Puanları
1
Temel Komutlar

Kütüphane girişi:

Python’da bir modül veya kütüphane kullanmak için import komutunu kullanabilirsiniz. İşte temel bir kullanım örneği:

Kod:
# math modülünü içe aktarma
import math

# math modülünden bir fonksiyonu kullanma
x = math.sqrt(25)
print(x)

Bu örnekte, math modülünü içe aktardık ve bu modülün içindeki sqrt fonksiyonunu kullanarak bir karekök hesapladık. İlgili modül veya kütüphane ile çalışmak için bu şekilde import komutunu kullanabilirsiniz.

Eğitim setinizde hangi konuları veya kütüphaneleri öğretmeyi planlıyorsanız, bu konulara uygun örnekler eklemek faydalı olacaktır.

Değişken tanımlama:

Python’da değişkenler, verileri depolamanıza, işlemenize ve kullanmanıza olanak tanır. Değişkenler, programlarınızda bilgileri geçici olarak saklamak veya işlemek için kullanılan temel yapı taşlarıdır. İşte Python’da değişkenlerin ne işe yaradığını açıklayan temel konular:
 1. Veri Saklama: Değişkenler, sayılar, metinler, listeler, sözlükler ve diğer veri türlerini saklamak için kullanılır. Örneğin:
Kod:
isim = "Ahmet"
yas = 25
puanlar = [90, 85, 78]

Yukarıdaki örneklerde, isim, yas ve puanlar değişkenleri sırasıyla bir metin dizisi, bir tamsayı ve bir liste içinde veri saklamaktadır.

 1. Değer Atama: Değişkenlere değer atayarak, bu değerleri daha sonra kullanabilirsiniz. Örneğin:
Kod:
x = 10
y = x + 5 # y değişkenine x'in değeri olan 10'u ekler


 1. Değişken İsimlendirme: Değişkenlerin adlandırılması, programınızın okunabilirliği ve anlaşılabilirliği için önemlidir. Değişken adları belirli kurallara uymalıdır. Genellikle küçük harfle başlamalı ve boşluk içermemelidir. Kelimeler arasında alt çizgi (_) veya CamelCase gibi belirli bir stil kullanabilirsiniz.
Örnek değişken adları:
 • isim
 • yas
 • ogrenci_notlari
 • max_deger
 1. Değişkenlerin Güncellenmesi: Değişkenlerin değerleri programınızın çalışması sırasında güncellenebilir. Örneğin:
Kod:
yas = 30 # yas değişkeninin değerini günceller

Python’da değişkenler, programlarınızı daha esnek ve veri odaklı hale getirmenize yardımcı olur. Bu nedenle, programlamada temel bir kavramdır ve iyi bir anlayış geliştirmek, Python’da etkili bir şekilde kod yazmanız için önemlidir.

Koşul tanımlama:

İf Statements (if İfadeleri): if ifadesi, belirli bir koşulun doğru olup olmadığını kontrol eder ve bu koşula bağlı olarak farklı kod bloklarını çalıştırır.

Elif Statements (elif İfadeleri): elif ifadesi, birden fazla koşulu sırayla kontrol eder ve ilk doğru koşula sahip olan kod bloğunu çalıştırır.

Else Statements (else İfadeleri): else ifadesi, hiçbir önceki koşulun doğru olmadığı durumlarda çalıştırılacak kod bloğunu tanımlar.

Kod:
if sayi > 10:
  print("Sayı 10'dan büyük.")
elif sayi == 10:
  print("Sayı 10'a eşit.")
else:
  print("Sayı 10'dan küçük.")


Döngü tanımlama:

Python’da döngüler, belirli bir işlemi belirli bir koşul altında veya belirli bir sayıda kez tekrarlamak için kullanılır. İşte Python’da kullanabileceğiniz iki temel döngü türü:

1.for Döngüsü: for döngüsü, belirli bir veri koleksiyonu üzerinde (liste, demet, dize, vb.) dolaşmak veya belirli bir aralıkta (sayılar arasında) işlem yapmak için kullanılır. İşte bir örnek:

Kod:
for sayi in range(1, 6):
  print(sayi)

Bu kod, 1'den 5'e kadar olan sayıları ekrana yazdırır.

1.while Döngüsü: while döngüsü, belirli bir koşul sağlandığı sürece işlemi tekrarlar. İşte bir örnek:

Kod:
sayac = 0
while sayac < 5:
  print("Merhaba!")
  sayac += 1
Bu kod, “Merhaba!” yazısını 5 kez ekrana yazdırır.

Döngüler, programınızda tekrarlayan işlemleri gerçekleştirmek için güçlü araçlardır. Hangi döngü türünün kullanılacağı, belirli bir senaryoya ve gereksinimlere bağlı olarak değişebilir. İhtiyacınıza bağlı olarak döngüleri kullanabilir ve özelleştirebilirsiniz.

Fonksiyon tanımlama:

Python’da döngüler kullanarak belirli işlemleri tekrarlayabilirsiniz. Python’da iki tür döngü bulunmaktadır: for döngüsü ve while döngüsü. İşte her iki döngü türünü de açıklayan örnekler:

1.for Döngüsü: for döngüsü, belirli bir liste, demet veya dize üzerinde dolaşmak için kullanılır. Her bir öğe için belirtilen işlemi gerçekleştirir.

Kod:
# Liste üzerinde for döngüsü örneği
liste = [1, 2, 3, 4, 5]
for eleman in liste:
print(eleman)

# Çıktı:
# 1
# 2
# 3
# 4
# 5
# Dize (string) üzerinde for döngüsü örneği
dize = "Merhaba"
for harf in dize:
print(harf)

# Çıktı:
# M
# e
# r
# h
# a
# b
# a

1.While Döngüsü: while döngüsü, belirli bir koşul doğru olduğu sürece belirtilen işlemi tekrarlar.

Kod:
# while döngüsü örneği
sayac = 0
while sayac < 5:
  print("Sayac:", sayac)
  sayac += 1

# Çıktı:
# Sayac: 0
# Sayac: 1
# Sayac: 2
# Sayac: 3
# Sayac: 4

Bu örnekler, Python’da döngüleri nasıl kullanacağınızı göstermektedir. Eğitim setinizi hazırlarken bu temel döngü yapılarını daha fazla örnek ve açıklama ile destekleyebilirsiniz.

Matematik tanımları:​

Python’da matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz bazı temel matematik komutları aşağıda verilmiştir:

Toplama (+): İki veya daha fazla sayıyı toplamak için kullanılır.

Kod:
a = 5
b = 3
toplam = a + b
print(toplam) # 8

Çıkarma (-): Bir sayıyı diğerinden çıkarmak için kullanılır.

Kod:
x = 10
y = 4
fark = x - y
print(fark) # 6

Çarpma (*): İki veya daha fazla sayıyı çarpmak için kullanılır.

Kod:
c = 7
d = 2
carpim = c * d
print(carpim) # 14

Bölme (/): Bir sayıyı diğerine bölmek için kullanılır. Sonuç her zaman ondalıklı bir sayıdır.

Kod:
e = 15
f = 4
bolum = e / f
print(bolum) # 3.75

Tam Bölme (//): İki sayının tam bölümünü almak için kullanılır. Sonuç ondalık kısmı atarak bir tam sayı verir.

Kod:
g = 15
h = 4
tam_bolum = g // h
print(tam_bolum) # 3

Mod (%) veya Kalanı Bulma: Bir sayının diğerine bölümünden kalanı bulmak için kullanılır.

Kod:
i = 15
j = 4
kalan = i % j
print(kalan) # 3

Üs Alma (**): Bir sayının üssünü almak için kullanılır.

Kod:
l = 2
m = 3
ussu = l ** m
print(ussu) # 8

Karekök Alma: Bir sayının karekökünü almak için math kütüphanesini kullanabilirsiniz.

Kod:
import math
n = 25
kok = math.sqrt(n)
print(kok) # 5.0

Bu komutlar, temel matematiksel işlemleri gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır. Python’da daha fazla matematiksel işlem ve fonksiyon bulunmaktadır ve bu işlemleri daha karmaşık matematiksel problemleri çözmek için kullanabilirsiniz.

İnput ve int komudu ne işe yarar:​

Python’da kullanıcıdan integer (tam sayı) bir girdi almak için input() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. İşte Python'da int tipinde kullanıcı girdisi almanın temel adımları:

 1. input() fonksiyonunu kullanarak kullanıcıdan bir metin girdisi alın:
kullanici_girdisi = input("Bir tam sayı girin: ")
Yukarıdaki kod, kullanıcıya “Bir tam sayı girin: “ metnini gösterir ve kullanıcının girdiği metni kullanici_girdisi adlı bir değişkene atar.

2. Kullanıcı girdisini integer’a dönüştürün:

Kullanıcıdan alınan girdi başlangıçta bir metin olarak kabul edilir. Eğer bu girdiyi bir tam sayı olarak kullanmak istiyorsanız, int() fonksiyonunu kullanarak girdiyi integer veri tipine dönüştürmelisiniz:

Kod:
tam_sayi = int(kullanici_girdisin: )

Eğer kullanıcı başka bir veri tipi girerse veya geçerli bir tam sayı olmayan bir şey girerse, bu dönüşüm işlemi hata verebilir (ValueError). Bu nedenle kullanıcı girdisinin geçerli bir tam sayı olduğundan emin olmanız önemlidir.

Kullanıcı girdisini kullanın:

Şimdi tam_sayi adlı değişkende kullanıcının girdiği tam sayıya sahipsiniz ve bu değeri programınızda istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.

İşte tamamen birleşmiş örnek:

Kod:
kullanici_girdisi = input("Bir tam sayı girin: ")

try:
tam_sayi = int(kullanici_girdisi)
print("Girdiğiniz tam sayı:", tam_sayi)
except ValueError:
print("Geçerli bir tam sayı girilmedi.")

Bu örnek, kullanıcının bir tam sayı girmesini bekler, girdiyi bir tam sayıya dönüştürmeye çalışır ve eğer geçerli bir tam sayı değilse bir hata mesajı görüntüler.

NOT: İnput ve int komutunu alttaki gibide kullanabilirsiniz.

kullanici_girdisi = int(input("Bir tam sayı girin: "))

Print komudu:​

Python’da print komutu, ekrana metin veya değerlerin yazdırılmasını sağlayan temel bir çıktı işlemidir. İşte print komutunun nasıl kullanılacağına dair temel bilgiler:

Kod:
print("Merhaba, Dünya!") # Metin veya bir dizeyi ekrana yazdırır.

print komutunu kullanırken dikkate almanız gereken bazı önemli noktalar:

 1. Parantez İçi: Yazdırmak istediğiniz metni veya değişkeni parantez içine yazmalısınız. Metin veya dize, çift tırnak (" ") veya tek tırnak (' ') içinde olabilir.
 2. Birden Fazla Değer: print komutu, birden fazla metin veya değeri virgülle ayırarak yazdırabilirsiniz. Örneğin:
Kod:
ad = "John"
yas = 30
print("Adı:", ad, "Yaşı:", yas)

NOT: İsterseniz öğrendiklerimizi bir hesap makinesi yaparak deneyelim.

Kod:
sayi1 = int(input("1. sayıyı girin: "))
sayi2 = int(input("2. sayıyı girin: "))
islem = input("Toplama için (+) Çıkarma için (-) Çarpım(*) Bölme(/) girin")

if islem == "+":
sonuc = sayi1 + sayi2
print("Toplamı:",sonuc)
elif islem == "-":
sonuc = sayi1 - sayi2
print("Farkı:",sonuc)
elif islem == "*":
sonuc = sayi1 * sayi2
print("Çarpım",sonuc)
elif islem == "/":
sonuc = sayi1 / sayi2
print("Bölüm",sonuc)
else:
print("Hatalısınız! \nAma üzülmeyin hatasız kul olmaz.")
 
Üst